COMBO Deluxe Premium Thăng Hoa

Giá chỉ2,180,000/ Miễn Phí Vận Chuyển

Combo gồm:

  • 1 Rượu Đông Trùng Hạ Thảo Deluxe 610ml
  • 1 Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Sấy Thăng Hoa 10g 1 Rượu Đông Trùng Hạ Thảo Premium 500ml
  • Tặng 1 Hộp đế Đông Trùng Hạ Thảo Sấy Khô Trị Giá 200.000 VNĐ
  • Miễn Phí Vận chuyển